individual-logo-drop.png

Latviešu apvienība Austrālijā
un Jaunzelandē
www.laaj.org.au

Daugavas Vanagu Melburnas, Adelaides, Sidnejas, Džilongas un Kanberas nodaļām

Melburnas, Adelaides, Sidnejas un Kanberas Latviešu biedrībām

Latviskas izglītības veicināšanas koopertīvai sabiedrībai

Dzintaru valde par atbalstu, telpām un elektrību

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskai draudze

Latviešu katoļu biedrība Austrālija Adelaides nodaļa

Kvīnslandes latviešu evaņģēliski luteriska draudze

Goppera fonds

Korporācija kopa Melburnā

Korporācija kopa Adelaidē

M. Purēna kungs

Adelaides latviešu skola

Adelaides latviešu kooperatīvs

Adelaides latviešu evaņģēliski luteriska draudze