top of page
Academics: Section Title
individual-logo-drop.png

Latviešu apvienība Austrālijā
un Jaunzelandē
www.laaj.org.au

Pateicamies mūsu ziedotājiem!

2022.gads bija īpaši grūts gads, jo mums nācās izdot līdzekļus uz Covid RAT testiem, maskām un roku dezinfekcijas līdzekļiem. Esam pateicīgi, ka tomēr ar jūsu palīdzību varējām sanākt kopā un atjaunot jauno Austrālijas latviešu saiti un vēlmi pēc latviskās identitātes. Liels paldies Sidnejas Daugavas Vanagu nodaļai, kura apmaksāja visu skolēnu dalības maksas, Melburmas Daugavas Vanagu nodaļai, Adelaides Daugavas Vanagu nodaļai, Sidnejas Latviešu biedrībai, Melburnas Latviešu biedrībai, Sidnejas Latviešu skolai. Liels paldies ALELDA, Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskai draudzei un Adelaides Latviešu evaņģēliski luteriskai draudzei. Esam pateicīgi Dzintaru valdei, ka varam brīvi izmantot visu, ko Dzintari piedāvā un mūsu Austrālijas vienojošajai organizācijai LAAJ par gadskārtējo atbalstu.

 

Liels paldies Latvijas Republikas Izglītības ministrijas, Pasaules brīvo latviešu apvienības un Latviešu valodas aģentūras izsludinātajam diasporas skolu atbalsta konkursam no Izglītības un zinātnes budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde” 2020. gadā, 2021. gadā un arī 2022. gadā. Viņu ziedojums mums deva iespēju viegli sazināties ar skolotājiem Latvijā un noturēt mācību stundas Zoom platformā. Andrejs Jaudzems, kopā ar Dzintaru valdi, nodrošināja, ka viss tehniskais uzstādījums, ieskaitot jaunu interneta pievilkumu, ir pieejams un darbojas. Liels paddies arī visiem labvēļiem, kuri ziedojuši savu padomu un darba spēku.

Academics: Services
bottom of page